Türkiye’de Kadınlar Ve Sağlık Konularında Yapılanlar

1920:T.C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruldu.

1926:Kasti çocuk düşürme ve düşürtme eylemleri suç olarak düzenlendi.

1930:Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme; Umumi Hıfzıssıha

Kanunu ile yapıldı.

1937:Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması, 1935 tarihli 45 sayılı ILO Sözleşmesi ile yasaklandı.

1952:Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Ana Çocuk Sağlığı Müdürlüğü kuruldu ve ana çocuk sağlığı hizmetleri AÇS merkezleri modeli ile verilmeye başlandı.

1961:Kadın ve çocuk sağlığının iyileştirilmesinde son derece önemli olan “224 sayılı- Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun” kabul edildi.

1965:Nüfus Planlaması hakkında 557 sayılı Yasa çıkarıldı. Bu yasa ile; geriye dönüşümlü aile planlaması yöntemleri serbest bırakıldı ve ancak tıbbi zaruret halinde kürtaj hakkı tanındı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kuruldu.

1982: Ana Çocuk Sağlığı Müdürlüğü ve Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü birleştirilerek “Sağlık Bakanlığı- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü” adı altında işlev görmeye başladı.

1983: Aile Planlaması (AP) hakkında 2827 Sayılı Yasa kabul edilerek: Türkiye’de AP hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacı ile sertifikalandırıl mış ebe hemşirelerin etkili yöntem uygulama yetkileri arttırıldı. 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj hakkı tanındı. Sertifikalandırılmış genel pratisyenlere gebeliği sonlandırma yetkisi verildi. Kadın ve erkekte cerrahi AP yöntemleri serbest bırakıldı.

 

1985: Türkiye, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ni (CEDAW) imzaladı (1986’da TBMM tarafından onaylandı).

1990:Türkiye “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni imzaladı (1994’de TBMM tarafından onaylandı).

1994: Türkiye, Kahire-Nüfus ve Kalkınma Konferansı’na (ICPD) resmi düzeyde katılarak bütün kararları kabul ederek imzaladı.

1995:Türkiye, Pekin-IV. Dünya Kadın Konferansı’na resmi düzeyde katılarak bütün kararları çekincesiz olarak imzaladı.

1996: ICPD paralelinde hazırlanmış olan “ Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması - Ulusal Stratejik Eylem Planı” uygulamaya konuldu.

2003: 1963 yılından beri her 5 yılda bir tekrarlanan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA)” yapıldı.

2003: 55 milyon avro bütçeli “Türkiye Üreme Sağlığı Programı” başlatıldı. Program, 2003-2007 yılları arasında uygulandı.

2005:“Sağlık Sektörü İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı” güncellenerek, 2005-2015 yıllarını kapsayacak biçimde uygulamaya kondu


 
 

     
e-posta listesi
bengütürk tv, kadın hareketi derneği,  KHD, Biz'den Bakış
Başarılı Kadınlarımız
Tatlı Fikirler, Girişimci Kadınlar
Basında Derneğimiz
Kadın ve eğitim
Kadın ve Sanat
Kadın ve İş Hayatı
Kadın ve aile sağlığı
Kadın Hareketi Derneği Haber arşivi

 

 

 

 


Kadın Hareketi Derneği © 2019. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş