Türk Kadınına Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkınının Verilmesi


     Bugün 5 Aralık 2011 Türk kadınlarına Milletvekili Genel Seçimlerinde Seçme ve Seçilme hakkını tanıyan Anayasa değişikliğinin 77.yıldönümü .Aynı zamanda da KADIN HAKLARI GÜNÜ…
     Bu anlamlı günümüzü Türk kadınları olarak gururla, ,sevinçle ve minnetle kutluyoruz..
     5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınlarına Milletvekili genel seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi ve 8 Şubat 1935 de yapılan milletvekili genel seçimlerinde kadınlar ilk kez milletvekili seçme ve seçilme hakkını kullandılar..Bu seçimlerin sonunda oluşturulan beşinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisine l8 kadın milletvekili girdi.
     Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı sözleriyle Türk kadınına verdiği önem ve değeri tekrar hatırlayalım istiyoruz. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 yılında diyor ki “daha endişesiz ve korkusuzca daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Bu yol Türk kadınını çalışmamızda ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilim, ahlaki, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur” ve yine kadının seçme ve seçilme hakkına kavuşması sonrasında diyor ki “medeni memleketlerin bir çoğunda kadından esirgenen bu hak, bu gün Türk kadınının elindedir ve onu salahiyet ve liyakatla kullanacaktır.”
     Şimdi 2011 Türkiye´sine baktığımızda, kadının statüsünün bu değer ve inançla bağdaşmadığını üzülerek görüyoruz.Dünya ekonomik forumu 2011 raporuna göre Türkiye kadın erkek eşitliği ölçülerine göre 135 ülke arasında ne yazık ki 122. sırada. Eğitim düzeyi bakımından 135 ülke arasında 106., İstihdam, yöneticilik ve ortalama ücret konusunda 131., Sağlık ve yaşam beklentisi kategorisinde 62. , Siyasi güç kategorisinde 89. sırada. Bu veriler gösteriyor ki günümüzde Türk Kadını eşitsizliğin, eğitimsizliğin, işsizliğin kurbanı olmuş. Yaşam hakkı, gelir hakkı, siyasette temsil hakkı, mesleki kariyer hakkı engellenmiş ve en önemlisi ayrımcılığa, istismara ve şiddete artarak maruz kalmaya devam ediyor.

- Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 1999´da % 34.1 iken 2008´de %24.5´a gerilemiş,
- Türkiye’de toplam işsizlerin üçte biri kadın,
- Kadınlarımızın %59´u sosyal güvenceden yoksun,
- Kadının aile içinde maruz kaldığı şiddet korkunç boyutlarda, %1400 ARTMIŞ,
- Günümüzde kadınlar hala berdel ya da başlık parası gibi çağdışı uygulamalara maruz kalıyor,
- Ailede engelli sorumluluğunu sadece kadınlar üstleniyor,
- Kadınlar arası soysa-kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar derinleştiriliyor,
- Bölgesel farklılığa dayalı farklılıklar daha çok kadınların sorunu olmaya devam ediyor,
- ekonomik kriz daha çok kadını etkiliyor,
- Kadınımızın % 64´ü geçim sıkıntısı yüzünden mutsuz,
- İşyerinde, mecliste, siyasi partilerde, sendikalarda kadına yönelik ayrımcılık devam ediyor,
- kadınımıza yönelik istismar artarak devam ediyor,
- her geçen gün namus adı altında cinayetlere kurban verdiğimiz kadın sayısı artıyor,
- ülkemiz içindeki tüm farklılıklar üzerinden yaratılan çatışma daha çok kadını olumsuz etkiliyor,.


     Kadın Hareketi Derneği olarak Türk kadınının karşı karşıya olduğu sorunların çözümü noktasında pek çok çalışma içindeyiz. Gördük ki pek çok sorunla birlikte kadınımız öncelikle aile içindeki değerini kaybetmiş durumda. Boşanma oranı her geçen gün artıyor. Bu durum kadının daha da yoksullaşmasına, toplum içinde yalnızlaşmasına, güçsüzleşmesine neden oluyor. Tek ebeveynli aileler artıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız bu durumdan olumsuz etkileniyor.
     Peki bu durum bir kader mi? Tabi ki değil, başta yazılı ve görsel basın değersizleştirilmek istenen kadın imajına destek oluyor. Her geçen gün Tüm milli değer yargılarımızla çelişen, bizi kültürümüze yabancılaştıran programlar, diziler, filmler televizyonlar aracılığıyla evlerimize ulaşıyor. Bizler bu yayınları seyrederken kişisel düşüncelerimizde, davranış kalıplarımızda, değer yargılarımızda ve en önemlisi insan ilişkilerimizde hızla yozlaşıyoruz. Tarihimizin en çok manevi değerlerindeki yozlaşmayı, Manevi-dini söylemlerle iktidar olan bügünkü hükümet döneminde yaşıyor, kimliksizleşiyoruz.
     Hiçbir kuvvet biz kadınları inaçlarımızın doğrultusundan ayırmaya muvaffak olamayacaktır.
     Kadınlar olarak mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü; ülkemizin demokratikleşmesi, ekonomik olarak gelişmesi, ülke huzuru ve dünya barışının sağlanması, insanca yaşam hakkı, cinsiyet eşitliği , eşit işe eşit ücret gibi bütün problemlerin çözümü, kadınlarımızın bireysel haklarına kavuşması ile mümkündür.
      Kadın Hareketi Derneği olarak kadınlarımızın,kültür aktarımındaki yerini ve değerlerini korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak noktasında sorumlu olduklarını biliyoruz. Bu sebeple;

- kadına yönelik şiddetin durması,
- kadın cinayetlerinin son bulması,
- kadınların bireysel haklarının güvence altına alınması,
- kadınların erkeklerle eşit çalışma şartlarına kavuşması,
- kadınların haklarını kullanmasının önündeki engellerin kalkması,
- kadının kadınlık onurunu hiçe sayan tüm zihniyet ve yaklaşımlarla mücadele edilmesi,
- kadının yaşamın her alanında eşit söz hakkına kavuşturulması gerekmektedir.

     Son olarak, Bize göre, en acil önlem alınması gereken ve bizi en derinden yaralayan konu kadının ailedeki yerini ve toplumdaki değerini kaybediyor olmasıdır. Bunun için başta TBMM olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.
     Zira Kadın sorunlarının çözümünün yolu, kadınların kendileri ile ilgili yasaları oluşturmak ve uygulamak üzere meclis´de yeterli sayıda temsil edilmelerinden geçmektedir. Kadın Güçlü ise ülke Güçlü demektir.
     Bir çok dünya ülkesinden çok daha önce, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlarımızın elde ettiği bu hakları en iyi şekilde kullanabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.Sizleri bu haklı mücadelemizde aramızda görmek istiyoruz. Umuyoruz ve biliyoruz ki bir sonraki yıl kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesini kutlamak üzere çoğalacağız ve çok daha güçlü olacağız. .

     Kadın Hareketi derneği olarak tüm kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyoruz.


 

e-posta listesi

Başarılı KadınlarımızBasında Derneğimiz

Kadın ve eğitim

Kadın ve SanatKadın ve İş HayatıKadın ve aile sağlığı

doktorunuza danışınKADIN HAKLARI ve hukukkadın istatikleri
kahve molası

Kadın Hareketi Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş