TÜRKİYE’DE KADINLAR VE EĞİTİMDE YAPILANLAR

Türkiye’de kadın sağlığının iyileşmesine etkisi olan girişimler uzun yıllardan beri devam etmektedir. Ancak; kadın konusunda en önemli adımlar, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılmış ve sürdürülmüştür.

Kronolojik olarak:

1827:Tıphane-i Amire açıldı.

1843:Tıbbiye bünyesinde ebelik eğitimi başladı.

1845:Padişah fermanı ile kız ve erkek çocuklar için ilköğretim zorunlu hale getirildi.

1858:Kız ortaokulu (Rüştiye) açıldı.

1864:Kız teknik eğitim okulu açıldı.

1869:Kız sanayi mektebi açıldı.

1870:Kız Öğretmen Okulu (Dar-ül Muallimat) açıldı.

1876:İlk anayasa ile kız ve erkek çocuklar için ilköğretim zorunlu hale getirildi.

1880:Kızlar için ilk ortaöğretim hazırlık okulları (İdadi) açıldı.

1913:Kız lisesi (Sultani) açıldı.

1915:Kadınlar için ilk üniversite (İnas Darülfünunu) açıldı.

1922:Yedi kız öğrenci, tıp fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başladı.

1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmelerini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.

1924:Eğitim ve Öğretim birliğini sağlayan (Tevhid-i Tedrisat) kanunu çıkarıldı.

1932:Kadınlar için akşam kız sanat okulları açıldı.

1938:Kadınlar için el sanatları ve biçki dikiş kursları açıldı.

1945:Olgunlaşma enstitüleri açıldı

1989: Üniversitelerde kadın sorunları ve araştırmaları merkezleri açıldı.İstanbul Üniversitesi bünyesinde kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı başladı.

1996:Kadın çalışmaları alanında ilk yüksek lisans diploması verildi.

1997:Zorunlu temel eğitimi 5 yıldan 8 yıla çıkaran 4306 sayılı Kanun yürürlüğe girdi.

2000: Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve kız çocuklarının meslek sahibi, ufku açık “birey”ler haline gelmelerini amaçlayan “Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları” isimli Proje başlatıldı.

2000:Toplumsal cinsiyet yaklaşımını ana plan ve programlara yerleştirmek için resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarına yönelik olarak kullanılma- sı planlanan ve modüler bir eğitim materyali olan Toplumsal Cinsiyet Eğitim paketi hazırlandı ve pilot uygulamaları yapıldı.

2003:“Haydi Kızlar Okula Kampanyası”, kız çocuklarının okullulaşma oranının en az olduğu 10 ilde başlatıldı.

2004: 23 yeni il Haydi Kızlar Okula Kampanyası kapsamına dahil edildi.

2005: Haydi Kızlar Okula Kampanyası kapsamına dahil edilen il sayısı 53’e yükseldi.

2006: Haydi Kızlar Okula Kampanyası, tüm Türkiye geneline yaygınlaştırıldı


 

e-posta listesi

Başarılı KadınlarımızBasında Derneğimiz

Kadın ve eğitim

Kadın ve SanatKadın ve İş HayatıKadın ve aile sağlığı

doktorunuza danışınKADIN HAKLARI ve hukukkadın istatikleri
kahve molası

Kadın Hareketi Derneği © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş