Komisyonlarımız

Kadın Hareketi Derneği bünyesinde oluşturulan komisyonlar, dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen ilke ve prensiplere uygun olarak çalışırlar.

Bu komisyonlar, kendi alanlarında derneğin amaç ve hedefelerine uygun çalışmalar yapmak ve geniş katılımlı toplantılar düzenlemek gibi görevleri üstlenirler. Komisyon üyeleri gönüllülük esası gereğince üyelerimizin talep ve tercihleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

hukuk komisyonu

* Eğitim ve Kültür Komisyonu

Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeleri; Türk kadınının siyasi, sosyal ve kültürel alanda daha aktif ve katılımcı olmasını sağlamak amacıyla, her türlü eğitim, kültür ve sanat etkinliği düzenlenmesi konusunda çalışma yapar. Bu yönde ulusal ve uluslar arası düzeyde iş birliği ve katkı sağlayacak projeler geliştirir.

* Hukuk Komisyonu

Hukuk Komisyonu üyeleri; şiddetin herhangi bir türüne maruz kalan, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan, mağdur edilmiş kadınlarımız için, hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Türk kadınının ekonomik üretkenliğinin, istihdamının, teşebbüs hürriyet ve cesaretinin ülkemiz yararı doğrultusunda artırılması için TBMM, hükümet ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunup öneri geliştirir.

* Kadın Hakları Komisyonu

Kadın Hakları Komisyonu üyeleri; Türk toplumunda kadının statüsünü ve önemini vurgulayıcı, ayrımcılığı ve kadına karşı her türlü psikolojik ve fiziksel şiddeti önlemek amacıyla siyasi, kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmayı yapar. Kadının toplumda kendi ile ilgili alanlarda bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yapar. Kadınları istismar eden, aşağılayan veya cinsiyet ayrımcılığına yol açan ya da bu tür davranışları teşvik edici mahiyet arz eden yazılı görüntülü veya sözlü kitle iletişim araçları ile basılı yayınların önlenmesi için kanuni merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

Gençlik Komisyonu

* Gençlik Komisyonu

Gençlik Komisyonu üyeleri; her türlü bilişim ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapılan yayınlardan gençlerimizin farklı kültürler karşısında kültür şokuna uğramasına ve kimlik bunalımına düşmesine mani olunmasına yönelik araştırma yaparak bu konuda projeler geliştirir. Gençlerimizin, insani ve evrensel değerlerle donanmış, Türk Milletine ait olmanın gurur ve şuuruna sahip, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu yüksek ve toplum, aile ve çevre konusunda duyarlılık kazanmış, kültürlü ve inançlı yetiştirilmelerine yönelik kurs, seminer, konferans ve panel düzenleme konusunda çalışmalar yapar.

* Bilim Komisyonu

Bilim Komisyonu üyeleri; Türk toplumunda kadının konumunu ve statüsünü yükseltecek her türlü örgün ve yaygın eğitim almasını ve gerek sosyal hayatta, gerekse iş hayatında daha çok yer almasını sağlayacak, çalışma hayatının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, eğitimler için projeler oluşturur.

* Sanat Komisyonu

Sanat Komisyonu üyeleri; Dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenleme konusunda çalışma yaparak, üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlar.

* ARGE Komisyonu

ARGE Komisyonu üyeleri; Derneğin amaç ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Bunun için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin ederek arşiv oluşturulması için çalışma yapar. Ayrıca derneğimiz faaliyet alanı ile ilgili konularda diğer sivil toplum örgütleri tarafından yapılan kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmaları takip ederek, üyelerimizin bu konularda da bilgilenmesini sağlamaya çalışır.


 
 

     
e-posta listesi
bengütürk tv, kadın hareketi derneği, KHD, Biz'den Bakış
Başarılı Kadınlarımız
Tatlı Fikirler, Girişimci Kadınlar
Basında Derneğimiz
Kadın ve eğitim
Kadın ve Sanat
Kadın ve İş Hayatı
Kadın ve aile sağlığı
Kadın Hareketi Derneği Haber arşivi

 

 

 

 


Kadın Hareketi Derneği © 2020. Tüm Hakları Saklıdır.
Adres: Cevizlidere Mh. 11.cad. No: 5/19 Balgat/Ankara - Türkiye
Tel: +90 312 4737630 - Faks: +90 312 4737640
Sisteme Giriş